El passat 13 de març del 2024, el president Pere Aragonès va convocar eleccions anticipades al Parlament de Catalunya pel pròxim 12 de maig. Com succeeix cada vegada que un president convoca eleccions (sigui l’escala administrativa que sigui), es farà un sorteig per decidir qui va a les meses electorals i el dia de les eleccions es repartiran unes urnes on els ciutadans i les ciutadanes dipositaran el seu vot. Una vegada els col·legis electorals tanquin es comptaran els vots papereta per papereta. En el cas que una persona tingui el dret a vot, però per la circumstància que sigui no pot assistir al col·legi electoral que li toca ho ha de saber amb bastant antelació i fer els tràmits corresponents abans que els terminis tanquin. És molt probable que per la burocràcia que suposa votar per correu, hi hagi ciutadans i ciutadanes que optin per no votar, creant una bretxa entre les persones que sí poden exercir el vot i les que no poden.

L’any 2019, la Generalitat de Catalunya es va modernitzar i es va unir a les plataformes de participació ciutadana. El govern d’aquell moment va crear la plataforma Participa, basant-se en el format digital de la plataforma Decidim amb la finalitat de recollir la veu de la ciutadania a través de la seva participació. A tall d’exemple, actualment la Generalitat de Catalunya ha fet un total de 124 processos dels quals 7 avui dia estan actius.

I el gran dilema que es genera a les portes de les eleccions és: per què els catalans i les catalanes no voten les eleccions al Parlament de Catalunya amb la plataforma Participa? És evident que la cultura política influeix molt, la mobilització que es genera en torn els comicis és molt elevada. Les diferents formacions polítiques envien apoderats i apoderades a les diferents meses electorals i en les diferents seus dels partits s’espera amb ganes els resultats de la jornada. Tampoc s’ha d’oblidar que hi ha sectors de la societat que es troben exclosos de les noves tecnologies i fer unes eleccions 100% online eliminaria el dret a vot a ciutadans i ciutadanes, per això el format híbrid seria l’ideal. Ara bé, si es donés la possibilitat de votar de manera telemàtica amb un simple “clic” facilitaria el dret a vot a persones que queden excloses jornada darrera jornada. A tall d’exemple, hi ha persones que per la circumstància que sigui no seran a la seva localitat i no ho han sabut amb antelació i es queden sense votar, el mateix passa a persones que estan malaltes i no poden sortir just el dia de les eleccions. A la vegada, els resultats de les meses electorals es tindrien de manera més ràpida i amb una major verificació.

És sorprenent com les administracions públiques aposten per la digitalització del sector públic en àmbits com la burocràcia i, en canvi, en les eleccions encara fem servir (amb els errors humans que pot tenir, tot i que cada vegada es dona menys per les revisions que es fan) les metodologies de fa segles. És evident que cal apostar per una votació digital, idealment amb una metodologia híbrida, però per fer-ho és important que hi hagi un consens per part de totes les formacions. Sense aquesta aposta no s’arribarà a una digitalització dels vots.