En el seu discurs de Praga, pronunciat poques hores després que Corea del Nord complís les seves amenaces de llençar un objecte volador no identificat per reafirmar la seva virilitat davant la comunitat internacional, Obama prometia lluitar per un món sense armament nuclear.
Com recordava William Kristol, la humanitat ja ha conegut un món sense armament nuclear, un món com el de 1939, i és precisament la Segona Guerra Mundial, iniciada en aquest món lliure d’armament nuclear, la que va convertir en necessari el seu desenvolupament. Perquè, contradient l’ortodoxia discursiva, és la possibilitat de la guerra la que porta a la cursa d’armament entre les nacions i no aquesta cursa la que porta a la guerra, un món sense armes nuclears no és necessariament un món més segur i pacífic que un món amb armes nuclears. De fet, i en el que sembla una de les més grans paradoxes bèl·liques de la història humana, el potencial de destrucció sense precedents d’aquest armament l’ha acabat convertint en la millor garantia de pau entre potències nuclears fins al punt que, com diu Hannah Arendt recordant la vella màxima de Clausewitz, ara “la pau és la continuació de la guerra per altres mitjans”.

Lluitar contra la seva existència no és entre les que semblen les tres veritables tasques amb les que ens encara la tecnologia bèl·lica del present; 1) assegurar-nos que l’armament nuclear segueixi en mans de les potències democràtiques que el tenen per tal de garantir la seva seguretat, 2) intentar, en la mesura del possible, que no estigui en mans de països totalitaris o hostils com Corea del Nord i l’Iran i 3) assegurar-nos, per totes les vies imaginables, que no caigui en mans terroristes. L’amenaça que avui en dia l’armament nuclear representa a la seguretat mundial no ve tant de les potències estatals (que, per molt poc democràtiques que siguin, contemplen com totes les nacions la seva supervivència com a màxima prioritat) sinó del perill que aquestes armes arribin a estar sota control de grups totalment indiferents al futur de la vida mundana.

Marcant la desaparició de l’armament nuclear com un objectiu polític, encara que sigui un objectiu més llunyà que la fi dels seus dies, Obama sembla intentar defugir el que potser sigui el malson més primari de l’era de la tècnica; la possibilitat d’una total i definitiva destrucció de la vida humana sobre la terra. Imagino que deu ser possible oblidar que aquesta possibilitat no admet marxa enrera, que no podem tornar a un món d’impotència devastadora perquè la tecnologia no fa marxa enrera. Fins i tot deu ser possible recuperar la innocència que la Segona Guerra Mundial ens hauria d’haver fet perdre definitivament, però em sembla que seria una tragèdia sense precedents que el primer en aconseguir-ho fos el President dels Estats Units, possiblement l’únic que encara és capaç de vetllar el nostre pacífic repòs.

ferrancab