Honradesa

Amb un gest ostentós
em parles d’honradesa:
em mostres els palmells
buits, com faria un màgic.
Però si és que em vols convèncer
que el poder no et corromp,
no m’ensenyis les mans:
vull veure’t les butxaques.

 

Sobretot

Allò que deia Cèsar
de la seva muller
prou que ho sap el polític
que vol ser respectat.
Ara bé, que la dita
l’escapça i la fa a mida:
tant és que sigui honesta:
l’important és que ho sembli.