“Poc a poc i bona lletra”. Es diu quan cal mantenir la progressió adequada per culminar de bona manera el que s’ha començat. Posa nerviosos als agents infiltrats que volen sempre dividir una causa entre intensos i tebis per fer-la servir com a distracció i no obtingui mai els seus objectius.