El MHPresident Pere Aragonès va visitar en el seu primer dia com a MHPresident els serveis i recursos de Salut Mental de l’Hospital Parc Taulí de Terrassa i va anunciar que la Salut Emocional i Mental seria, aquesta Legislatura, prioritat del Govern. Dies després l’Honorable Conseller Argimon, en la seva compareixença a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya va anunciar també que hi hauria una inversió de 80M€ a la xarxa de Salut Mental del Departament de Salut.

Molt bones notícies pel sector, les persones amb problemàtica de salut mental, per les seves famílies i us he de confessar que per a mi també.

És veritat que calen més recursos econòmics per desplegar totes les carteres de serveis i per a la contractació de més professionals. Amb els 70M€, entre els anys 2016 i 2018, del Honorable Conseller Toni Comín van entrar a la Xarxa de salut mental 966 professionals més i es van desplegar alguns recursos que mancaven.

Tot i que els recursos econòmics són imprescindibles cal que vagin acompanyats d’un Pla i d’unes estratègies molt ben definides.

Per què ara és el moment adequat? Us en detallo alguns punts a continuació:

 • Tot està escrit, o gairebé tot. Tenim 8 plans a Catalunya que tenen a veure amb la Salut Mental: el Pla de Suport a la Primària, el Pla de Drogues, el Pla Director de Salut Mental i Addiccions, Programa d’abordatge integral de casos de salut mental d’elevada complexitat, Pla de promoció i prevenció en Salut Mental de Salut Pública, Pla Integral de Salut Mental i Addicions, Pla Assistència social i sanitària PAISS, Estratègies Sectorials de salut mental a cada Departament implicat: educació, justícia, interior, treball, SOC, Drets Socials, habitatge…, Pla Nacional del suïcidi i els Plans de Salut Mental d’Ajuntaments i Diputacions.
 • El Model de Salut Mental Comunitària s’està consolidant a Catalunya, no només en termes econòmics d’inversió a la Comunitària i menys en Hospitalització,  sinó que el Model de Salut Mental Comunitària avança sense aturador.
 • El Conseller Argimon va anunaciar la creació de l’agencia social i sanitària  pel 2022 on la Salut Mental hi serà present en reordenació de la llarga estada, en la facilitat de tenir autonomia pròpia en temes d’habitatge assistit o amb suport per a les persones amb problemàtica de salut mental, en la revisió de comunitats terapèutiques entre altres coses.
 • Tornem a tenir una inversió de 80M€ en 4 anys el que ha de permetre de tancar el cercle de ser sempre el sector més infrafinançats
 • El sector està preparat per les inversions i pels canvis necessaris i alineat. El sector, tot, està cohesionat i d’acord amb canvi de model i consolidació de les accions comunitàries  i il·lusionat cap un canvi paradigma.
 • Tenim també la sort que s’ha creat la Comissió d’estudi de Salut Mental al Parlament de Catalunya on hi participaran tots els grups parlamentaris que acabaran sol·licitant al Gobern tot el que s’haurà consensuat.
 • La Direcció General de Planificació en Salut ja té a punt el Nou Plade Salut 2021-2025 on hi ha participat el Consell Assessor de Salut Mental, el PDSAMIAD i PAICSAMAEC i on les directrius són clares a l’hora de consolidar el Model de Salut Mental Comunitària
 • Hem i tenim l’obligació d’incorporar el Món Universitari que vol implicar-se cada dia més en temes de recerca a i innovació i bones pràctiques
 • Hi ha dos documents consensuats per tot el sector i enviats al Parlament de Catalunya
 • Abans de la Pandèmia, en mig de la Pandèmia i post Pandèmia shan elaborat des del Consell Assessor Documents amb recomanacions Importants i urgents que s’han d’afegir a les carteres de Serveis i a les carteres de Serveis de tot Catalunya
 • Les Estratègiesdel Pla Director de Salut Mental i addiccions (PDSMiA) són del 2017-2020 i per tant cal repassar i revisar el que manca i el que cal afegir i fer-ne unes de 2021-2024
 • El Progarma d’abordatge Integral de Casos de salut mental d’elevada complexitat amb la participació de 400 persones ha obert també un Nou Model d’atencióa la complexitat i a les cures continuades de les persones amb problemàtica de salut mental
 • Tenim sobre la taula la revisió del Model de Salut Mental feta per la OMS I les Noves accions que la OMS posa sobre la taula per avançar en Drets de les persones afectades, implicació activa de la Primera Persona, suport i acompanyament a familiars i cuidadors, atenció proactiva i de proximitat, criteris amb avaluació científica, avaluació de les accions i projectes desenvolupats, reptes de nou finaçament i sobretot la Governança de la Salut Mental integral i integrada. Cal ara sí un Model clar d’integració de tots els serveis i no que cada departament vagi a la seva

Cal doncs crear un sol Marc Comú de polítiques de Salut mental per a:

 • Millorar el benestar emocional i de salut mental de la ciutadania en general
 • Millorar la vida de les persones amb una problemàtica de salut mental en totes les etapes de la vida (crònics o puntuals)
 • Un eix vertebrador de totes les polítiques integrals de salut mental i emocional
 • Una reflexió profunda sobre la realitat del moment i futur immediat
 • Iniciar procés de transformació de l’atenció i la recuperació de les persones
 • Transitar cap a un nou paradigma amb mirada renovada (pro activitat, proximitat i apoderament)
 • Modificar les polítiques que impacten negativament en el desenvolupament de la recuperació de les persones
 • Esforç i entesa de diferents agents i actors
 • Horitzó compartit per departaments i societat

Ara sí, ens hi hem de posar amb l’acompanyament de la OMS. Cal entre tots tenir un bon Pla de Salut Mental i emocional per a tota la població de Catalunya. Com hem pogut veure i sobretot patir les problemàtiques de salut mental són de tots i afecten a tothom. Ja no és cosa d’uns quants sinó que cal una comunitat forta i resilient, una societat educada en salut mental i emocional i una societat educadora on totes les persones, totes, puguin exercir la plena ciutadania participant, tenint les mateixes oportunitats i conviure sempre conviure amb tothom sigui qui sigui, sigui com sigui.

Fem-ho possible!