Per Sebastià Bennasar

Què és Mallorca?

És un lloc que ens agradaria que fos un país però que és un lloc de vacances.

Per primera vegada el PSM parla de sobiranisme…

Al PSM aspiram a tenir institucions pròpies que de veritat siguin de les Illes Balears i poder expressar el nostre sobiranisme o dret a decidir. Sembla ser que dir que ets nacionalista no volia expressar el que volem ser i que tenia més connotacions negatives o excloents i no és així, la filosofia del PSM sempre ha estat aquesta, el màxim autogovern per a les Illes i fins i tot l’Estat propi.

Què creis que passarà a les Illes si Catalunya esdevé independent?

Catalunya no esperarà a la resta dels Països Catalans i bé que faran, perquè són pocs els defensors dels Països Catalans complets. Les Illes Balears tenen una relació dins dels països catalans des del punt de vista de llengua i cultura i institucions, però les realitats polítiques i socials són molt diferents i la catalana està molt més vertebrada. La composició política, aquí, és molt diferent. Hauríem de veure si es produeix un fenomen d’imitació on jo crec que hi sortiríem guanyant.

Com són les vostres relacions amb les forces que es diuen nacionalistes o regionalistes de centre?

Hi ha d’haver un espai per al centre-dreta regionalista com l’anomena Jaume Font, o nacionalista com diu Melià, que s’hauria de consolidar i que s’acabi convertint en un partit important que acabi convertint amb el PP. És important que es consolidin i puguin ser al Parlament.

Mantindreu la fórmula del Bloc?

No té sentit la dispersió dels vots havent-hi un 5% dels sufragis com a tall per poder entrar al Parlament. I a més som partits amb visions coincidents.

Existeixen les Illes Balears?

Hi ha la voluntat política de crear un projecte polític que abasti totes les Illes, i que sigui amb una total autonomia, però cada una de les Illes presenta una realitat molt diferent i ningú dirà que se sent balear. Menorca i Eivissa tenen molta prevenció cap a Mallorca i Mallorca no coneix la realitat de les altres illes. Hi ha poques coses que uneixen, gairebé només el Parlament i la televisió.

I quan torneu a governar, quin serà el vostre model de televisió?

Serà una televisió amb la meitat de pressupost que l’actual i que se dedicarà a la informació i als reportatges de proximitat i en la mesura del possible amb alguns productes de producció pròpia com les sèries. No serà una televisió que competeixi ni amb pel•lícules ni amb futbol, serà molt més informativa i íntegrament en català, amb una direcció formada per professionals i no per interessos partidistes.

Sovint s’ha titllat el PSM de ser un partit d’intel•lectuals…

Històricament hem tengut dirigents i votants amb estudis per damunt de la mitjana, però nosaltres arribam a tothom i la nostra voluntat és fer-ho, amb un discurs molt ample i a més a més necessari.

També és cert que no s’ha escrit cap altre gran assaig polític en sentit integrador d’ençà de Els Mallorquins de Josep Melià…

No hi ha hagut resposta, és cert, i crec que això s’hauria de reparar perquè tenim gent molt capacitada per fer-ho. Seria interessant per veure cap on volem anar, però no podem descuidar les aportacions fetes des de diferents vessants com la política i l’econòmica per altres persones.

Teniu una relació ben directa amb la Fundació Emili Darder i amb l’Ateneu Pere Mascaró, com enteneu aquestes entitats?

Són fundacions i entitats d’aportació de debat i d’idees, que és el que han de ser, i no una eina per aconseguir diners per als partits, ep, que sempre fan falta. No, les fundacions han de ser per generar idees, organitzar actes, conferències i totes aquestes coses, malgrat la crisi econòmica.

Vós proveniu de l’àmbit del municipalisme, què us ha aportat?

Per a un polític és bàsic conèixer la política municipal i començar per aquí. Jo vaig tenir la sort, a més, de tenir un gran mestre com va ser en Sebastià Serra. Aquí és on es fa la política majúscula de contacte amb la gent. Al Parlament perds aquest contacte a què t’obliga el fet de ser regidor o batle, perquè és l’administració més propera. L’intent de llevar el 30% dels regidors es un absurd, perquè els que es volen llevar precisament són els que no cobren i fan feina.

Creis que continua existint la dicotomia entre Palma i la Part Forana?

Sí, continua existint, tot i que hi ha molts ciutadans a la Part Forana i a la inversa. De totes maneres, els no nascuts a Mallorca són els que més desconeixen la realitat que tenim aquí i en els darrers deu anys això ha augmentat de forma considerable.

Han estat aquests immigrants més afectats per la crisi?

En realitat desconeixem molt el que passa i hem de pensar que són gent que està molt més acostumada a sobreviure i que moltes vegades són molt més emprenedors. Ells ja ho tenen tot après i ara ja no ve tanta gent.

Sovint hi havia la voluntat de fer de Palma la capital turística de la Mediterrània, seria possible?

Palma té condicions per ser-ho tant per la planta hotelera, les platges i els professionals que hi ha, però ens cal un turisme de qualitat i cultural i per això hem de fer molta feina per posar en valor la nostra imatge.

En els darrers temps hi ha un divorci entre ciutadania i classe política’

Hi ha un descrèdit brutal i hi ha motius perquè hi ha polítics que han estat subhastadors d’aquesta terra a banda del tema de la corrupció i del mal que ha fet. No hi ha lideratge i s’està avançant cap a una demagògia que mina la democràcia i que fa que vagin entrant missatges com el de l’extrema dreta, que vol demonitzar tot allò que és públic.