Si els polítics de l’estat espanyol, de les comunitats autònomes, dels Ajuntaments … volen ser transparents de veritat, si volen ser respectuosos amb els impostos i sacrificis que exigeixen als ciutadans, caldria que publiquessin -a la web o al núvol- les factures originals escanejades (de seguida que es reben) . Caldria també que publiquessin les liquidacions de les targes visa i tiquets de caixa i es puguin consultar els extractes dels comptes corrents : No es tan difícil ser transparent, o si?


Potser si es dóna accés a tots els ciutadans a les entrades i sortides de la caixa , amb els comptes ben clars, ben clars, ben clars, estalviaríem despesa pública sense adonar-nos…