En les hores salvatges
l’amor es distreu entre els sexes.
L’agredolç passadís que, a deshora,
amaga sota l’estora,
la pols dels vells amants.