Comiat

El cel, més buit de blau que mai

avui, encalma el braó del mar.

Res no es mou ni s´atura;

només jo a la deriva.