Tot i que alguns que diuen estar tant al dia de la realitat educativa se n’acaben d’assabentar, des de 2012 està en marxa a Catalunya el projecte ‘Educació Financera a les Escoles de Catalunya’ (EFEC), que té per objectiu oferir a les escoles públiques, concertades i privades de, la possibilitat d’impartir uns tallers d’educació financera bàsica als alumnes de 4t d’ESO.

Els tallers d’educació financera són impartits principalment -però no en exclussiva- per voluntaris vinculats –ai las!- a bancs i entitats financeres. Poden ser professionals en exercici o persones jubilades.

Aquesta activitat s’ofereix gratuïtament i de manera voluntària a les escoles que vulguin programar-la i està organitzada per la fundació privada Institut d’Estudis Financers (IEF) amb conveni amb el Departament d’Ensenyament i el d’Economia. El programa es desenvolupa amb la col·laboració de Caixa Banc, Banc de Sabadell, BBVA, Santander i Caixa d’Enginyers.

Tot iniciativa pot tenir la seva crítica i fins i tot afirmaria que és positiu que la tingui sempre que sigui raonable i ponderada. Ara, que s’està enllestint la 4a edició d’aquest programa, ha aparegut la crítica i sembla que s’ha optat pel broc gros o per la perdigonada.

Entitats, associacions i sindicats s’han organitzat a la Plataforma per una Educació en Economia Crítica i fa unes setmanes (el 19 d’abril) van presentar la campanya per demanar que les escoles no sol·licitin la formació “en mans de la banca” i que el Departament finalitzi el conveni i aposti per uns aprenentatges “més socials”.

El llenguatge i la posada en escena d’aquest inici de campanya, a les portes de la seu central del Departament d’Ensenyament, diguem-ne que va ser digne de millors i més greus causes.

Els tallers que composen el programa EFEC, centre de la polèmica, són sis, tenen una durada d’una hora cadascun i tracten les següents qüestions:

– Administrant els teus diners: gestió dels pressupostos personals.
– Endeutar-se amb seny: productes de crèdit i com evitar el sobre endeutament.
– Inversió intel·ligent: característiques i com seleccionar productes financers d’estalvi i inversió.
– Els dubtes quotidians (situacions financeres quotidianes): consum intel·ligent, apartats d’una nòmina, pagaments online i alguna referència als tipus de canvi.
– Finances per a la vida: introducció a la planificació financera personal i a l’estalvi a llarg termini.
– (In) forma’t per decidir: informant-se adequadament i fent les preguntes necessàries, es poden evitar molts errors en les decisions financeres. 

No cal dir que el tractament d’aquest  temes no és neutre. Hi ha part d’informació objectiva, però també hi ha molts aspectes vinculats a valors i estil i opcions de vida que poden ser molt diversos. Evidentment hi ha el risc d’un plantejament esbiaixat. Potser hi ha qui ho acaba de descobrir, però res relatiu a l’educació té un caràcter estrictament “neutre”. Per això a molts ens fa tanta por l’escola “única” que defensa alguna de les entitats promotores de la campanya contra l’EFEC.

També cal dir que estem parlant de sis hores i que és obligatori que un professor del centre estigui també a l’aula durant els tallers. No poden ser aquests tallera una bona ocasió per suscitar un ulterior debat ètic de les diverses opcions i de les conseqüències de les decisions financeres personals i de les entitats bancàries?

Vaig conèixer el programa i els materials de les primeres edicions i en vaig tenir el ressò positiu de professorat competent i compromès. Tot és perfectible, tot és criticable, però, sincerament, molt millor aquests tallers que no res.

I, en qualsevol cas, recordem que tot resta en mans de l’escola. No ve imposat pel Departament d’Ensenyament. Per tant no desautoritzem l’escola que pot tenir en l’EFEC una eina més en el seu treball i que ha d’acabar decidint, de manera responsable, com vol educar.