S’ha presentat el Pla de Salut 2021-2025, l’instrument i marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut dins l’àmbit de la Generalitat.

En la seva elaboració han participat més de 500 professionals assistencials, de gestió sanitària, d’altres departaments, del món local, així com ciutadans i entitats.

Aprovat pel Govern fa pocs mesos, aquesta nova edició del Pla de Salut vol millorar la salut i la qualitat de vida de la població.

El pla vol guiar les necessàries transformacions del sistema, enfortint-lo i treballant la salut més enllà del sistema sanitari, potenciant tot tipus de polítiques que tinguin un efecte beneficiós sobre la salut de les persones.

Quatre grans eixos estratègics amb accions concretes:

  • Garantir la igualtat d’oportunitats en salut al llarg de la vida: promoció, prevenció i detecció precoç. També donant resposta a reptes actuals com la gestió de l’estrès, la salut afectiva i sexual, la violència, la medicalització de la vida quotidiana, etc.
  • Fomentar entorns saludables: intervencions transversals, com el control de la contaminació, la seguretat alimentària, les resistències als antibiòtics o el desplegament d’un nou model de vigilància epidemiologia.
  • Integrar l’atenció a la salut més enllà del sistema sanitari: creació de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària.
  • Fer servir palanques de canvi: la cultura de salut i la participació ciutadana, la transformació digital, tenir cura de les professionals i reforçar la recerca i la innovació.

Per assolir plenament aquestes estratègies cal una governança compatida amb altres departaments, el món local, els agents socials, les entitats ciutadanes i la societat civil.

Més info: https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/pla-salut/

Font: www.gencat.cat