El conseller Bosch, en la presentació de l'últim llibre de govern obert. Departament d'Acció Exterior

El Govern de Catalunya ha aprovat recentment l’estratègia de lluita contra la corrupció i l’enfortiment de la integritat pública, un pla que suposa un salt endavant per construir un sistema democràtic de qualitat al nivell dels països europeus referents en la qualitat democràtica i el bon govern. 

Després de sis mesos de treball conjunt a tot el Govern, s’han establert 25 accions concretes, aplicables en dos anys, que tindran efectes a curt termini i impulsen un marc d’integritat compartit per a tots els treballadors i directius del Govern. 

Aquest conjunt d’accions s’han elaborat amb una metodologia basada en dades empíriques que han aportat els informes del Síndic de Greuges i l’Oficina Antifrau, i un informe encarregat a l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, Ivàlua que prova l’efectivitat contrastada a nivell internacional de les mesures que es duran a terme. A més, per primer cop s’han tingut en compte també les recomanacions d’experts i l’opinió de la ciutadania a través d’un procés participatiu

L’estratègia ha estat impulsada pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència que lidera Alfred Bosch en coordinació amb la Secretaria General del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; la Secretaria d’Administració i Funció Pública del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i el Departament de la Presidència.


Garantir la qualitat democràtica de Catalunya

Les mesures que inclou l’estratègia per la integritat pública tindran efectes en diferents àmbits:

Protecció d’alertadors: es millora el sistema de protecció de les persones que alerten sobre casos de corrupció i s’implementaran bústies ètiques de denúncia 100% anònimes. Per fer-ho, es replica una eina promoguda pel grup activista Xnet, que ha assessorat de manera voluntària el procés per garantir-ne els requeriments tecnològics i metodològics necessaris perquè la protecció d’aquests alertadors estigui al més alt nivell dels estàndards internacionals. Es preveu que en menys de tres mesos el Govern signi el conveni amb GlobaLeaks que permetrà la instauració d’aquests canals segurs de denúncia.

Contractació pública: s’augmenten els recursos humans i tècnics als òrgans de contractació de l’Administració pública.

Conflictes d’interès: s’elaborarà una guia oberta al personal de l’Administració per assessorar els alts càrrecs per detectar i gestionar conflictes d’interès i es crearà un protocol de coordinació entre òrgans de control. 

Funció i direcció públiques:  la selecció de personal de la direcció pública es basarà en mèrits i capacitats acreditades i també es publicaran les dades acadèmiques i professionals dels alts càrrecs i personal directiu públic.

Fiscalitat: s’augmenta el control dels actius a l’estranger i la persecució dels delictes de frau fiscal. 

Grups d’interès: s’amplia l’àmbit d’aplicació de les obligacions derivades del protocol d’actuació en relació amb els grups d’interès i el contingut de les agendes de les reunions amb aquests grups hauran de ser públiques.

Marc d’integritat: per professionalitzar la gestió ètica es dota de més eines i continguts els àmbits educatiu i intern de l’Administració i s’intensifica la sensibilització amb la previsió de fer una campanya sobre integritat pública i les conseqüències socioeconòmiques de la corrupció.

Qualitat institucional: es reforça la qualitat de la informació d’iniciatives del Govern, s’elaborarà un pla estratègic per aplicar a l’Administració Pública Local i es millora el procés d’avaluació i rendiment de comtes.


Un referent europeu en la lluita contra la corrupció

L’elaboració de l’estratègia parteix d’un compromís del Govern de Catalunya amb la ciutadania en ser transparents i lluitar conjuntament contra actituds que puguin menyscabar la confiança amb les institucions. 

Catalunya ja és referent a nivell europeu en temes com els portals de transparència en l’Administració Local i la regulació respecte als regals i les reunions d’alts càrrecs amb grups d’interès. L’estratègia que ha aprovat l’executiu dona continuïtat a aquesta voluntat de situar Catalunya al capdavant de la transparència a Europa. 

La lluita contra la corrupció forma part del Pla de Govern Obert que inclou diversos objectius i actuacions, entre els quals destaca l’aprovació del pla de prevenció contra el frau i la corrupció 2019-2021 i la implementació de l’Objectiu pel Desenvolupament Sostenible (ODS) 16, de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides – que subscriu: “Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells”.