El PSOE té l’electorat amb més dones i amb menys nivell d’estudis, el PP és el partit que més vota la gent gran, mentre que els joves i universitaris prefereixen a UP, a Ciudadanos els ingressos estan polaritzats entre els que no tenen i els que més declaren, i a VOX quasi 7 de cada 10 votants són homes. Respecte a Catalunya, ERC quasi arriba a la paritat de gènere i el seu nivell d’ingressos supera la mitjana, ECP és el partit que menys gent gran el vota i JxCat és l’opció que recolzen més dones i on hi ha una major concentració d’altes rendes.

Dimarts va sortir la darrera enquesta del CIS, un macro sondeig preelectoral amb quasi 18.000 entrevistes i un qüestionari complet que ens permet indagar i creuar una multitud de variables. Cal dir que la mostra és molt més gran que la de la resta d’enquestes d’empreses privades, atorgant així una gran representativitat de la població (sempre que el mostreig s’hagi fet de manera adequada). Més enllà de les polèmiques relacionades amb la intenció de vot i els pronòstics d’estimació d’escons, l’enquesta ens aporta moltíssima informació vàlida i útil per conèixer una mica més els diferents electorats dels partits polítics. Així doncs, els perfils dels votants ve determinat per diferents variables sociodemogràfiques i ideològiques que ens fan una idea de com està distribuït l’electoral al llarg de l’espai polític. Cal recordar que els perfils només dibuixen de manera general, aproximada i majoritària característiques bàsiques dels electorats. Així doncs, amb les variables de sexe, edat, nivell d’estudis i ingressos es pot fer un primer esbós sociodemogràfic dels electors. Totes les dades estan expressades en funció del vot sobre el total del partit, mai sobre el total de l’electorat.

PSOE

És el partit que té un major percentatge de vot de dones, arribant al 54,2% del seu electorat. És el segon partit, després del PP, amb més gent major de 55 anys arribant a quasi el 50%, encara que també compta amb xifres similars a la mitjana a les edats ubicades entre els 35 i 55 anys. El seu votant és el que assoleix menys estudis, més del 50% ha fet l’ESO o menys, i també el que té menys universitaris (19,1%). Els nivells d’ingressos és mitjà-baix, essent entre 600 i 900 € el grup més nombrós (17%).

PP

Té un electorat lleugerament format per més dones en comparació amb la mitjana (53,8% respecte a la mitjana de l’enquesta de 51,7%). És el partit amb menys vot dels més joves, tan sols un 3,7%; però per altra banda, compta amb el vot dels més grans, ja que més del 60% tenen més de 55 anys. Els estudis dels votants són molt similars als del PSOE, segurament degut a la seva similar estructura d’edat, encara que presenta uns nivells d’estudis una mica superiors entre els universitaris i de secundària. Els ingressos que reben són molt similars als dels socialistes amb un petit augment als trams dels que reben més de 2.400€.

Ciudadanos

És un partit molt equilibrat respecte al gènere (49% d’homes vs. 51% de dones), essent el partit estatal amb més paritat. Prop del 50% tenen entre 35 i 54 anys, i és el que més votants té a la franja dels 45 a 54 anys (23,8% enfront dels 19,7% de mitjana). És el segon partit amb més estudiants universitaris o d’FP, essent més del 55%. Respecte als ingressos, el partit presenta dues diferències respecte als altres, ja que és el que té més gent que declara que no té cap ingrés (16,4%) però també és el partit estatal on hi ha més gent que ingressa més de 3.000 € (1,7%).

Unidas Podemos

És, després de VOX (i de la seva pròpia confluència catalana), el partit amb més vot d’homes (51,8% vs. 48,3 de mitjana). També és el partit estatal amb més joves, quasi un terç dels seus votants tenen menys de 34 anys; per altra banda, és el que té menys votants majors, menys d’un 24% tenen més de 55 anys. A causa de l’edat dels seus votants, és el que té més universitaris (35,8%) i el segon amb gent de Formació Professional. El nivell d’ingressos és mitjà-alt, concentrant un 18,4% de persones al llindar dels 1.200-1.800 € essent el seu grup més important.

VOX

És el partit amb l’electorat més masculí, molt per sobre de la resta arribant al 67,3% d’homes. També és el partit estatal amb més gent entre situada els 35 i 44 anys (28%), encara que també té influencia en els joves situats entre els 25 i 34 anys. Respecte als estudis, és el partit estatal que té més estudiants d’FP i secundària i el que té menys votants sense cap estudi (1,5% vs. 6% de mitjana). Els ingressos dels seus electors presenten una distribució molt similar als de la mitjana, predominant les classes mitjanes.

ERC

És el que més arriba a la paritat de gènere (50,2% d’homes vs. 49,8% de dones). També té un electorat repartit de forma bastant proporcional a les diferents franges d’edat sense que sobresurti cap grup. Els seus votants tenen alts nivells d’estudis, molt similars als d’UP o Cs perquè més del 50% tenen nivell universitari o FP. Els ingressos dels votants són superiors a la mitjana concentrant la major part (19,6%) al tram dels 1.200-1.800 €, com a data curiosa és el partit que més gent declara que cobra més de 6.000 € (un 0,5%).

En Comú Podem

Té un electorat molt dominat per homes (55,5%), el segon després de VOX. Els joves d’entre 18 i 34 anys representen més d’un terç, encara que també és el partit que compta amb més gent de la franja dels 35 – 44 anys. Per contra, és el partit que té menys gent major de 55 anys, només al voltant d’un 20%. Presenta uns nivells d’estudis una mica inferiors comparats amb la seva formació estatal (UP), encara així se situa a alts nivells comparant amb la mitjana. Els ingressos del seu electorat són una mica més baixos que els d’UP, essent els del grup de 900 a 1.200 € els més nombrosos (18,1%).

JxCat

És el segon partit de l’Estat, i primer de Catalunya, amb més dones votants (54,0%). L’edat dels seus electors és molt similar a la del PP, a prop del 50% tenen més de 55 anys i només el 12% tenen menys de 34 anys. Els estudis que assoleixen són alts, quasi un terç són universitaris essent el principal grup i els que han acabat secundària el seu segon (17,8%). Destaca el seu alt nivell d’ingressos, especialment els que cobren més de 3.000 € que són un grup molt nombrós (4,6%).


*Nota metodològica: les variables “edat”, “sexe” i “nivell educatiu” estan extretes del CIS Preelectoral de les eleccions del 10N, la variable “nivell d’ingressos” del Baròmetre del CIS de Setembre. Per raons metodològiques, la variable escollida per indicar l’afiliació política de l’elector ha sigut “record de vot a les darreres eleccions del 28-A”. La variable “mida del municipi” no ha sigut inclosa per falta de dades.