Persona i Democràcia, entitat que porta associat el nom del malaguanyat polític i jurista Joaquim Xicoy, va celebrar el passat dimarts dia 15 de juny una missa en ocasió de la celebració de la festivitat de Sant Tomàs Moro, patró dels polítics i dels governants, presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe metropolità de Barcelona, a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè.

Considero que es tracta d’una iniciativa molt adient en el temps actuals, de crisi econòmica i de desafecció política. Els cristians, malgrat les dificultats de la situació actual, hem de pregar per tots els polítics, no tan sols pels governants que tenen la greu responsabilitat de redreçar el país sinó per tots aquells que s’hi dediquen a la tasca política, i fins i tot per tots els ciutadans, atès que tots som d’alguna manera polítics, com a membres corresponsables de la comunitat que ajudem a construir amb el nostre esforç quotidià.

L’eucaristia que comentem s’emmarca dins una reivindicació de les senyes d’identitat de la política d’inspiració cristiana, fonamentada en l’ humanisme, el sentit de transcendència, i la construcció d’elements de comunitat.

Cal recordar que Persona i Democràcia conjumina dos grans impulsos:

D’una banda, la voluntat de fomentar la reflexió i l’anàlisi a l’entorn del model social de Catalunya i de les grans qüestions que afecten el nostre país. Aquesta tasca es abordada des dels valors culturals, espirituals, cívics i polítics que han configurat Catalunya, al llarg de la seva història, com una realitat nacional i com una societat desenvolupada, democràtica i madura. D’altra banda, es planteja estimular la participació responsable de persones i entitats en el debat públic i en la resolució dels afers comunitaris tot assumint deures i drets indeclinables i oferir eines de millora de la qualitat i vitalitat de la nostra democràcia.

Tots dos objectius son imprescindibles en l’actual conjuntura, i l’apel•lació al record de la figura de sant Tomás Moro, mostra la conveniència de presentar referents, de fidelitat i compromís envers el país, molt més enllà dels interessos estrictament personals i de partit.