Tractaré de ser molt breu i no repassaré les males notícies de l’any que se’n va, per això ja estan els mitjans de comunicació. Només vull tenir presents els qui se n’han anat, els qui han patit i els qui pateixen d’ací i d’arreu

Vull recordar, però, tots aquells i aquelles persones, també d’ací i d’arreu, que han ajudat els ALTRES en la malaltia, el dolor, la injustícia, la fam i en tota mena de patiments. Son tants que no goso enumerar-los per por d’oblidar-ne alguns. Vosaltres sabeu molt bé qui son. Recordem-los i fem-los justícia.

Als dolents, sí dolents, que n’hi ha masses, si podeu el perdó, però no l’oblit ni la necessària crítica raonada però contundent; cal que els dolents desapareguin del nostre mapa. 

Hem viscut l’any de la pandèmia de la Covid-19. Potser en vindran més, no sabem quan ni de quina mena. Una segura és el feixisme, compte! Va de debò.

Una altra preocupació prioritària ha de ser el clima. El canvi climàtic també va de debò. Tots podem fer molt per aturar o apaivagar el canvi climàtic antropomòrfic, el que provoquem els humans. Sí, els governs i els grans poders fàctics son els que hi poden fer més, pressionem-los al límit. Ens estem jugant el futur de les noves generacions i també de les actuals.

Per fi, recuperem l’humanisme perdut a Europa i arreu del món. El punt de partida de les nostres prioritats de tota mena han de ser els Drets Humans. Qui ho vulgui entendre ja sap el què volen dir.

Amb aquestes poques paraules per endavant, us desitjo un millor any 2021!