Sonat
Foto: Paolo Nicolello a Unsplash

A la Moncloa s’ha dictat per llei:
hi haurà els diumenges, a Madrid, sardanes.
Les seleccions d’esport, les catalanes,
gaudeixen de la protecció del rei.

A Atocha hi haurà un bust d’en Macià
i per ser funcionari de l’Estat
s’haurà d’estudiar al batxillerat
o bé gallec, o basc o català.

Sense deixar-se enlloc ni punts ni comes,
tot serà fet en quatre idiomes,
inclosos els segells i les medalles,

i, des d’avui, aquests decrets castissos
faran tots els peninsulars feliços!
(Que són boniques totes les rondalles…)