Jubilacions als 67 anys. Impedir treballar als joves fins que no tinguin
18 anys, escolaritzat-los "a la cubana". Empadronar a qualsevol irregular.
Pujar impostos dels productes bàsics. Engreixar la SGAE. Retallar drets
als treballadors. Enganyar el poble amb plans falsos que no arribaran mai
a bon port, com el del canvi de finestres: arribarà a un màxim de 100
llars a la província de Girona, i a no més de 20 empreses o comunitats de
veïns en tot Catalunya. Ah! i s'han apuntat al pla més de 1.000 empreses
del sector per fer la feina.

Engreixar les administracions: ajuntaments, consells comarcals, vegueries,
diputacions, parlaments autonòmics, corts generals, parlament europeu,
etc.

Aquest no és el camí de la recuperació econòmica, ni el de la cohesió
social. Aquest és el camí del desorientat, del guia cec, de l'aprofitat,
del dictador. Més societat i menys estat! Aquesta és la recepta de base.
És el clam de tot un poble que diu: Prou!