El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies reforça la campanya informativa sobre el coronavirus a l’àmbit laboral destinada a les empreses, treballadors i treballadores. Davant la presència del nou coronavirus SARS-CoV-2, i la declaració de pandèmia per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), es recomana a les empreses que adoptin mesures de flexibilitat, com el teletreball o la modificació de la jornada laboral, negociades amb els representants dels treballadors i les treballadores.  En cas de confirmar-se un cas de coronavirus a l’empresa, el personal que hagi donat positiu al test ha de posar-se en contacte amb el 061 i seguir les instruccions del Departament de Salut.

Els treballadors i treballadores que desenvolupin la seva activitat fora del centre habitual de treball han de seguir complint amb la jornada laboral. Per tant, no hauran de recuperar hores de feina. Si el conveni col·lectiu no regula el treball a distància, les empreses i els representants dels treballadors poden acordar temporalment en quines condicions es posarà en pràctica.

Totes aquestes recomanacions i indicacions sobre les mesures de prevenció i les actuacions que han de seguir empreses i treballadors han estat consensuades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb les patronals Foment del Treball Nacional i Pimec i els sindicats CCOO i UGT de Catalunya en el si del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

 

Em poden fer fora de la feina?

Els efectes del coronavirus no poden comportar acomiadaments, la implementació de permisos laborals sense remunerar, així com tampoc l’alteració de les vacances acordades. No obstant això, seguint la recomanació d’implementar mesures de flexibilitat, l’empresa i els representants sindicals poden negociar la posada en marxa de sistemes de funcionament de caràcter intern per tal d’adaptar-se a la situació generada pel SARS-CoV-2, com l’alteració de la jornada laboral.

La normativa actual preveu que en cas de contraure el virus o haver-se de confinar, les persones treballadores tindran la consideració, amb caràcter excepcional, de situació assimilada a un accident de treball, de manera que cobraran una prestació del 75% de la base reguladora del sou des de l’endemà de la baixa laboral, excepte que en el seu conveni col·lectiu es prevegi un percentatge superior.

Tota la informació d’interès es pot consultar a  treballiaferssocials.gencat.cat.