Per David Jou

Quin esvalot! Tot crida!:

Sí! Sia!

Els dics trencats de l’espera

inunden d’alegria

la nova glòria del món:

Déu hi arriba!

Encara ningú no ho sap,

tan sols l’àngel i Maria.

Ja hi haurà temps per a preguntes.

Ara, ni les imagina.

Que lluminosa l’Ombra!

Perfecció del migdia.

Que lleugera!

Que alada!

Que feliç!

Que rica!

No hi ha hagut temps de dubtar.

Assentiment.

Sí! Sia!

I així ha estat:

fora del temps,

Déu tan a prop,

gràcia infinita.