Poema de David Jou

Antonello de Messina, Palerm

L’Anunciació més estranya.

Sense arcàngel. Només Maria

—ni sorpresa ni espantada ni intrigada ni feliç:

serena.

Com si l’arcàngel fossis tu

i Maria t’estigués aturant abans que poguessis parlar,

com si sabés la història de tot el que serà.

 

«Déu vos salve Maria» estàs a punt de dir,

i amb el seu gest et diu que t’esperis,

«plena de gràcia» estàs a punt d’anunciar,

i amb el seu gest et diu que et retinguis,

que hi ha temps per sortir del temps i tornar-hi a entrar,

que ja coneix l’Ombra que l’espera des de sempre,

com si tot ho hagués llegit en el llibre obert al seu davant,

i ja hagués dit, abans dels segles dels segles, «faci’s en mi

segons la seva paraula»

i sabés —com tu no ho sabràs mai—

fins a quin punt haver-ho dit és dolç, és dur, és gran.