Inici Editorial Pàgina 3

Editorial

Els partits són mers instruments al servei de la societat

Tornar a descobrir que el pitjor enemic som nosaltres mateixos produeix una sensació de frustració i de desànim

Tot això va d'honor, ens agradi o no la paraula

Necessitem que Occident, que defensa la raó i la vida, busqui indefugiblement el camí de la pau

El Papa ha cedit a la pressió del govern espanyol

Amb el mandat democràtic de les urnes hem superat la fase de la mobilització ciutadana per assolir una fase constituent

Ch’un bel morir tutta la vita honora

Sortosament, i quasi al límit, cada vegada ens n'hem sortit

Les properes hores són nostres

El "sí" és un desafiament, una oportunitat personal i col·lectiva, una resposta de dignitat