via

A tots els perseguits per l’arbitrària “justícia” espanyola.

Ens han barrat tants camins!
Només un en quedaria.
Per aquest, futur endins,
fem valents la nostra via!

No dubtem. Encara que ells
creguin, en sa gosadia,
que som enzes i mesells
fem tossuts la nostra via!

Que miops i vacil·lants
no ens escapcin l’energia!
Al costat de tants germans
fem units la nostra via!

Sí! Per molt que mala gent
ens amargui nit i dia,
amb fermesa pacient
seguim tots la nostra via!

Pere Grau

(Hi encaixa la música de “Muntanyes del Canigó”)