L’associació El Matí dóna la benvinguda al nou moviment que avui, 5 d’octubre de 2013, presenten a Vidrà (Osona) destacades personalitats de l’activisme social i nacional català  i que suma esforços col.lectius a la causa, en unitat d’acció, d’una cada dia més propera Catalunya independent. Aquest és el seu manifest fundacional, que serà signat per qui s’hi adhereixi:

Manifest fundacional

Catalunya, nació europea d’història mil·lenària, té dret a decidir lliurement el seu futur i, per tant, a exercir el legítim dret a l’autodeterminació. En els moments actuals, la constant hostilitat i la incessant negació a la realitat catalana per part de l’estat espanyol fan inassumible qualsevol altre menysteniment de la nostra dignitat nacional. És per això que ha arribat l’hora que, com a catalans, exercim el deure històric i moral d’unir-nos, sense personalismes, en defensa dels nostres drets i llibertats nacionals.

La política, com a sistema organitzatiu de la societat, representa la voluntat dels ciutadans. Tanmateix, l’exercici del poder per part dels partits polítics i la seva professionalització han provocat que aquests s’allunyessin de la realitat, amb la consegüent desafecció per part de la societat respecte als polítics. Cal, doncs, implantar la participació de l’opinió pública, que possibiliti la defensa dels nostres drets i llibertats nacionals, vertebrant així una nova via de complicitat entre la societat i les nostres institucions.

A més a més, Catalunya és una nació amb 947 municipis, la majoria poblacions rurals. Juntament amb la seva gent i durant generacions, han mantingut i protegit vocacionalment el bon estat del medi natural català, així com  la seva riquesa ecològica. És imprescindible, per tant, preservar aquesta estructura organitzativa bàsica, atès que és l’element vertebrador de l’equilibri territorial del nostre País.

D’aquesta manera, els aquí sotasignants constituïm el Moviment Demòcrata Català (MDC) com a organització cívica encaminada a associar els ciutadans humanistes i independentistes del poble de Catalunya, amb la finalitat de participar en el procés sobiranista, ser receptacle i generadora d’opinions i propostes ciutadanes i incidir en el mapa polític català.

Conseqüentment, amb aquesta voluntat, el Moviment Demòcrata Català (MDC) es regeix pels següents principis bàsics:

1 El pensament i acció humanistes, la justícia social i la igualtat, com a garants de la generositat individual i  fraternitat col·lectiva

2 L’ètica i el compromís, com a valors implícits del servei a la societat

3 El rigor, la responsabilitat i el sentit comú.

Adoptant com a objectius programàtics, les següents línies d’actuació:

1 Vehicular el sentiment sobiranista majoritari de la societat civil catalana

2 Ésser referent de suport i col·laboració amb els agents implicats en el procés de construcció nacional.

3 Assolir la independència de Catalunya exercint el dret a l’autodeterminació, amb la finalitat d’esdevenir un actor de primer ordre en la política europea i mundial.

4 La novació de la política mitjançant una veritable participació ciutadana en la presa de decisions.

5 Salvaguardar l’estat del benestar.

El Moviment Demòcrata Català (MDC) és un amplificador obert de suggeriments i propostes cíviques. Un moviment fet de dones i homes amb voluntat de servir la societat i amb l’ambició de contribuir a millorar-la, conscients que la cohesió social del País és un element determinant a preservar, i decidits a aconseguir el major bé per al major nombre de persones.

 

Visca Catalunya Lliure! 

Masia de Serrahima, 13 de juliol de 2013