Converses de sofà

Pere Joan Martorell és escriptor i va ser director general de Cultura del Govern Balear

Entrevista amb Francesc Sanchís, president del Gremi de Llibreters de Mallorca.