Dissabte 21.07.2018
Contact

Articles de Joan Lluís Pérez-Francesch

Joan Lluís  Pérez-Francesch

Professor de dret constitucional. Dirigeix un grup de recerca sobre llibertat, seguretat i transformacions de l'estat. Es considera un humanista, un "especialista en coses generals", un nacionalista català i un catòlic cultural.

No tenim dret al paisatge

La destrucció progressiva del paisatge natural i tradicional és un fet que em preocupa. Amb els anys van desapareixent pràcticament tots els  indrets que han identificat la meva vida.  

El dret a la felicitat

Sense el discurs dels valors la recerca de la felicitat pot ser un camí per a fugir del present, a través del consum i de l’oblit d’una realitat que massa sovint ens ofega.

Espai públic i democràcia

La qualitat de l'espai públic garanteix la qualitat de la ciutadania, és a dir, si tenim un espai públic on els processos de decisió són debatuts i sotmesos a deliberació, estarem sens dubte davant d'un espai rea ...